طرح بازسازی و توسعه مهمان پذیر مجید به هتل سه ستاره با حفظ نما و تیغه بندیهای موجود انجام شده است.

ساختار سازه تقویت شده و قابلیت توسعه بنا در طرح لحاظ گردیده است.

این ساختمان پس از فروش، به سرمایه گذار جدید (آقای قلمیان) با تغییر بخشی از طرح تبدیل به هتل الماس شده است.

محل پروژه: مشهد، خبابان امام رضا (ع ) جنب داروخانه خراسان

کارفرما :آقایان حسین و محمد زین اوقلی

زیربنای پروژه : ۸۳۸٫۵ متر مربع

تعداد طبقات : ۱۳ طبقه

طراحی : تابستان ۱۳۸۷