این هتل در خیابان امام رضا ( ع ) با زیر بنایی بر ۱۰۰۰۰ مترمربع واقع شده است. با توجه به موقعیت مکانی  خاص این هتل و الزامات طراحی در چنین فضایی آیتمهایی همچون استفاده حداکثری از فضا – بهره گیری از فضای تجاری در سطح اول و اختصاص سوئیت ها و اتاق های متنوع به منظور پاسخ دهی به سلیقه های مختلف در طبقات، اختصاص بخشی از سطح در طبقات میانی به فضای سبز، استفاده از موتیف های مورد استفاده در معماری ایران با بازنگری در صور آن در طراحی مدنظر قرار گرفته است .