این مجتمع در منطفه الهیه مشهد واقع شده است. جهت بهره برداری بهتر از سطوح نما و القای حس درونگرایی مجتمع از حیاط مرکزی استفاده شده است. تنوع پلان و متراژ واحدها، امکان انتخاب را برای سلیقه های مختلف ساکنین فراهم آورده است.

تامین پارکینگ در دو طبقه زیرزمین به تعداد کل واحدها در طرح لحاظ شده است.