مهندسین مشاور خانه معمار تا کنون در امر طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی متعددی مشارکت داشته است دپارتمان طراحی این مشاور با بهره گیری از طراحان با ذوق مرزهای خلاقیت را در می نوردند و با استفاده از تکنولوژی های روز با ارائه دیتایلهای خاص برای هر پروژه آن را تبدیل به پروژه ای منحصر به فرد می نمایند . در دپارتمان اجرا مهندسان با تجربه وبا صلاحیت در ارتباط با درنظر گرفتن تمامی فاکتورهای مدون آماده اجرایی بی نقص می باشند